Ako vypočítať potrebné množstvo obkladu?

Pred nákupom obkladu potrebujeme vedieť jednu základnú vec a to koľko obkladu budeme potrebovať. Na to musíme vypočítať plochu miestnosti, v ktorej ho budeme klásť, vyjadrenú v metroch štvorcových.

Tu vyvstáva prvá dôležitá otázka: ako vypočítať štvorcové metre? V prípade kladenia dlaždíc na stenu izby alebo inej miestnosti je určenie štvorcovej plochy založené na šírke a výške. To znamená, že by sme mali zmerať výšku steny a jej šírku a získané rozmery je potrebné vynásobiť:
 výška × šírka = m²
napr. výška steny je 3,2 m a šírka 4 m, vynásobte 3,2 × 4, čo nám dá výsledok 12,8. Takže - stena má 12,8 m².

Tento vzorec sme použili na stenu, ale ako vypočítať, koľko dlažby budeme potrebovať na podlahu? Vypočítame to rovnako, to znamená, že odmeriame dva rozmery podlahy: jej dĺžku a šírku a potom vynásobíme. Výpočet štvorcových metrov priestoru, ktorý má byť pokrytý dlažbou, však neznamená, že stačí kúpiť presne toľko obkladu a máme hotovo.

Koľko obkladu kúpiť, aby nám to stačilo na renováciu a bez toho, aby sme museli kúpiť viac než potrebujeme alebo zápasiť s ich nedostatkom a oneskorením práce?

Pri nákupe je najbezpečnejšie pridať k vypočítanému počtu štvorcových metrov ešte 10-15% ďalšieho obkladu. Takéto množstvo rezervy bude potrebné na pokrytie potenciálnych strát, ktoré sa môžu vyskytnúť počas kladenia. Tieto straty vznikajú predovšetkým v situácii rezania dlažby. Mali by ste tiež vziať do úvahy možné opravy v budúcnosti – dlažba z rôznych dôvodov môže byť poškriabaná, prasknutá, odštiepená atď. Z rezervy bude možné okamžite nahradiť poškodené novými. Je to výhodné aj z hľadiska estetiky – ak chceme o nejaký čas neskôr kúpiť rovnakú dlažbu, možno si všimnúť, že sa budú navzájom líšiť odtieňom a dokonca hrúbkou.

Množstvo obkladu je ovplyvnené aj spôsobom jeho kladenia, to je tým, či obklad ukladáme diagonálne alebo rovno. Nižšie sú uvedené príklady výpočtov rezerv pre konkrétny typ:

·        pri kladení dlaždíc rovno v miestnosti do 10 m² by ste si mali kúpiť minimálne o 10% viac materiálu, takže na stenu s rozlohou 10 m² kupujeme 11 m² dlaždíc;

·        s rozlohou od 10 m² do 50 m² je potrebných minimálne o 5% viac;

·        s rozlohou viac ako 50 m² by sa mali pridať o 3% viac.

Pri kladení dlaždíc diagonálne, plocha do 10 m² vyžaduje o 20% viac dlaždíc, na plochu 10–50 m² je potrebné nakúpiť ďalších 10% a nad 50 m² – 5%.

Koľko obkladu kúpiť, ak ho chceme doplniť dekoratívnymi prvkami?

Ak chcete do miestnosti umiestniť dekoratívne prvky, ako sú dekory, sokle alebo soklové lišty, mali by ste starostlivo určiť ich počet a potom odpočítať ich povrch od celkovej plochy steny alebo podlahy, na ktorú bude obklad položený. Až potom sa ukáže, koľko obkladu do kúpeľne alebo kuchyne bude potrebné.

Pamätajte, že ak chcete vytvoriť kompozíciu z rôznych farebných dlaždíc, bude potrebné určiť množstvo pre každú farbu. V prípade symetrického vzoru je výpočet najjednoduchší – po určení povrchu sa vydelí na polovicu a potom viete, koľko dlaždíc v danej farbe kúpiť. Napríklad máme plochu 14 m² a chceme na ňu použiť dva typy dlaždíc v rovnakom počte. Potom potrebujete 7 m² dlaždíc každej farby + 5% do rezervy. V prípade iných pomerov vypočítame percentuálne na základe povrchu – napr. 70% bielych dlaždíc, 30% čiernych dlaždíc. S príkladnou stenou 14 m² bude 9,8 m² biela a 4,2 m² čierna. Ak chcete použiť viac ako dve farby, použite rovnako percentuálne pomery pre každú farbu.

Ako vypočítať koľko metrov štvorcových má obkladačka?

Nakoniec vám napovieme ako vypočítať, koľko metrov štvorcových má daná obkladačka, napr. dlaždica 60 × 60, koľko je to m²?

Rozmery 60 × 60 sú uvedené v centimetroch, takže najskôr by sme mali centimetre premeniť na metre, t. j. vydeliť 100, čo nám dá výsledok 0,6 × 0,6, a potom tieto dva rozmery navzájom vynásobiť a dostaneme výsledok v metroch štvorcových, t. j. 0,36 m²:

60 cm ÷ 100 = 0,60 m

0,60 m × 0,60 m = 0,36 m²