REKLAMÁCIE

POSTUP PRI REKLAMÁCII

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A CHYBNÉ PLNENIE ZMLUVY

Zákazníkovi prislúcha právo podať reklamáciu v prípade obdržania poškodeného, chybného alebo nekompletného tovaru, alebo tovaru ktorý by sa akýmkoľvek spôsobom nezhodoval s ponukou, v prípade zistenia, že v objednávke chýba daná položka a iných. Zákazník má právo podať reklamáciu v ľubovoľnej forme, avšak za účelom zjednodušenia reklamačného postupu navrhujeme zaslanie hlásenia v písomnej podobe a priloženie k nemu celej dokumentácie, ktorú máte (fotky, zápis o škode atď.). V hlásení treba uviesť informácie ohľadne očakávaní, t. j.: oprava, výmena tovaru na nový, zníženie ceny, vrátenie pohľadávky a iné, a podrobný popis dôvodu jej podania. Zákazník môže využiť vzor formulára reklamácie priloženého k zásielke, avšak nie je to povinné. Vzor formulára môžete stiahnuť vo formáte PDF. Každá forma podania reklamácie je rešpektovaná predajcom – zákazník môže poslať hlásenie:

  • e-mailom na adresu [email protected]
  • klasickou poštou na adresu: OUTLET NEXTERIO Bratislava, Pestovateľská 4318/13,821 04 Bratislava - Ružinov
  • alebo nahlásiť telefonicky na telefónnom čísle +421 948 847 409

Reklamačný formulár môžete stiahnuť vo formáte PDF

Po obdržaní hlásenia bude zamestnanec Reklamačného oddelenia kontaktovať zákazníka s podrobnými pokynmi ohľadne ďalšieho postupu. Po zistení, že je nevyhnuté vrátenie reklamovaného tovaru do skladu Outlet Nexterio  zamestnanec Reklamačného oddelenia bude kontaktovať Zákazníka za účelom stanovenia úkonov spojených s vrátením výrobku. Predajca umožňuje objednanie kuriéra na náklady obchodu, za predpokladu, že zákazník plní určité podmienky, t. j. zaistí tovar na čas prepravy, pripraví zásielku na vyzdvihnutie v stanovenom termíne a donesie paletovú/veľkorozmernú zásielku na auto kuriéra. Pre jednoznačnú identifikáciu vráteného tovaru navrhujeme priloženie k reklamovanej zásielke xerokópie faktúry.

Reklamačné oddelenie sa k hláseniu zákazníka vyjadrí v lehote 14 dní od momentu nahlásenia reklamácie. Po premeškaní tejto lehoty sa nárok zákazníka považuje za opodstatnený.

Podmienky riešenia reklamácií sú podrobne stanovené v interných predpisoch Spoločnosti § VIII

  VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVYPDF